• มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติ  และประชาชนชาวไทย  มีพลังงานใช้อย่างพอเพียง
  • มีพลังงาน  มีความสุข  มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อไทยทุกคน 

แบบฟอร์มคำขอ

ปรับขนาดอักษร :

*แบบฟอร์มคำขอประกอบกิจการ*

น้ำมันเชื้อเพลิง

1. ตัวอย่างคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (ตัวอย่าง แบบ ธพ.น.1)

2. คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.1)

3. ตัวอย่างใบอนุญาตประกอบกิจการ (ตัวอย่าง แบบ ธพ.น.2)

4. คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.3)

5. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.4)

6. คำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.5)

7. คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.6)

8. ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.ป.1)

9. ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.ป.2)         

10. คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน้ำมัน (แบบ ธพ.น.1ข)

 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

1. คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.ก.1)

2. คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แบบ ธพ.ก.1ข)

3. ตัวอย่างใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.ก.2)

4. คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.ก.3)

5. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ (แบบ ธพ.ก.4)

6. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แบบ ธพ.ก.4ข)

7. คำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.ก.5)

8. คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.ก.6)

9. ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.ป.1)

10. ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.ป.2)

 

พ.ร.บ.การค้า พ.ศ.2543

1. ปะหน้าแบบคำขอประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 (คำขอ)

2. คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543        (แบบ นพ.103)

3. แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 มาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (แบบ นพ. 107)

4. แบบแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543      (แบบ นพ. 108)

5. แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการของผู้ขนส่งน้ำมันตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 (แบบ นพ.109)

6. แบบแจ้งเลิกเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 มาตรา 11 หรือผู้ขนส่งน้ำมันตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 (แบบ นพ.111)

 

สถิติการเข้าชม

158511
วันนี้วันนี้6
เมื่อวานเมื่อวาน68
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้531
เดือนนี้เดือนนี้5282
ทั้งหมดทั้งหมด158511