4 วิธี มองหาฉลากประสิทธิภาพสูง
มาตรการประหยัดพลังงาน
27 กรกฎาคม 2565
57
0
0
Post Content Image
       4 วิธีมองหาความประหยัดมองหาฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
       ฉลากประสิทธิภาพสูง ถ้าเห็นฉลากนี้เมื่อไหร่ มั่นใจได้เลยว่าสินค้าประหยัดพลังงานแน่นอน
ลองมาดูกันดีกว่าว่าฉลากอันนี้บอกอะไรบ้าง
      1.แสดงสัญลักษณ์กระทรวงพลังงาน แบบนี้ก็มั่นใจได้ว่าน่าเชื่อถือแน่นอน
      2.แสดงสัญลักษณ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เครื่องมือยืนยันความประหยัดพลังงาน
      3.แสดงชื่อผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ รุ่น ชนิด อย่าลืมตรวจสอบให้ดีว่าสินค้าตรงกับฉลากหรือเปล่า
      4.แสดงตัวเลขค่าประสิทธิภาพ สินค้าจะมีประสิทธิภาพสูงแค่ไหนก็วัดกันตรงค่านี้แหละครับ
::: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :::
::: สื่อที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
23 มีนาคม 2564
52
Moving and powering the future - พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต

การเสวนา ”การเปลี่ยนผ่าน พลังงาน การขนส่ง และ เมืองอัจฉริยะ หัวข้อ Smart City ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้านพลังงานและการขนส่ง”

Hover Icon
1 กุมภาพันธ์ 2564
79
คู่มือการขอรับสนับสนุนเงินกองทุน ปี 2564

คู่มือการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Hover Icon
1 มีนาคม 2564
86
แบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

ตามที่ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้มีการสนับสนุนโครงการกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น จึงได้มีการนำแบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่และสำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทางในการดำเนินโครงการกลุ่มงานดังกล่าว