”สายดิน” เป็นสายที่เป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัย
มาตรการประหยัดพลังงาน
1 มิถุนายน 2564
40
0
0

รู้หรือไม่ ? สายดิน เป็นสายที่เป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัย
ช่วงที่ฝนตกสลับกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวแทบทุกวันแบบนี้ และด้วยสถานการณ์ที่ทุกคนต้องอยู่บ้านกันมากขึ้น เรื่องที่สำคัญและใกล้ตัวอย่างเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจร จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงและป้องกัน เพื่อทุกท่านจะได้อยู่บ้านอย่างปลอดภัย

วันนี้ กระทรวงพลังงาน มีสาระดีๆเกี่ยวกับ ‘สายดิน’ ว่าเป็นสายไฟเส้นที่มีไว้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งปลายด้านหนึ่งของสายดินจะต้องมีการต่อลงดิน ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับวัตถุหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการ ให้มีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์เท่ากับพื้นดิน และประโยชน์ของสายดินมี ดังนี้

• สายดินช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานถูกไฟฟ้าดูด เมื่อไหร่มีไฟฟ้ารั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยไฟฟ้าที่รั่วจะไหลผ่านร่างกาย
• เมื่อมีไฟรั่ว สายดินจะช่วยให้เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติตัดไฟออกทันที
• เครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทหากไม่มีสายดินอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์หรือชำรุดได้ง่าย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นต้องมีสายดิน คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มักมีไฟรั่วได้ง่าย มีส่วนภายนอกที่เป็นโลหะหรือเกี่ยวข้องกับน้ำหรือความร้อน เช่น ตู้เย็น เตารีด เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าว เครื่องปรับอากาศ กระทะไฟฟ้า ตู้แช่ เตาไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ กระติกน้ำร้อน เครื่องทำน้ำร้อน/อุ่น เครื่องปิ้งขนมปัง เป็นต้น และเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทก็ไม่จำเป็นต้องมีสายดิน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าที่มีความหนาเป็น 2 เท่าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องมีสายดิน รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีแรงดันไม่เกิน 50 โวลต์

จะเห็นได้ว่าทั้งสายดิน ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องมี ดังนั้นระบบไฟฟ้าที่ดีควรมีการติดตั้งสายดิน เพื่อเป็นการเสริมมาตรฐานความปลอดภัยก่อนที่จะเป็นอันตรายกับระบบไฟฟ้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าดูดหรืออัคคีภัยได้ และที่สำคัญควรปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อการใช้พลังงานอย่างปลอดภัย รู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

 

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
#สายดินเป็นสายที่เป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัย #มีพลังงานมีความสุข #กระทรวงพลังงาน #MinistryofEnergy #MoEN

R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
23 มีนาคม 2564
52
Moving and powering the future - พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต

การเสวนา ”การเปลี่ยนผ่าน พลังงาน การขนส่ง และ เมืองอัจฉริยะ หัวข้อ Smart City ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้านพลังงานและการขนส่ง”

Hover Icon
1 กุมภาพันธ์ 2564
79
คู่มือการขอรับสนับสนุนเงินกองทุน ปี 2564

คู่มือการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Hover Icon
1 มีนาคม 2564
86
แบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

ตามที่ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้มีการสนับสนุนโครงการกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น จึงได้มีการนำแบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่และสำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทางในการดำเนินโครงการกลุ่มงานดังกล่าว