การตรวจวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองตามกฎหมายของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๗
ข่าวประชาสัมพันธ์
30 มกราคม 2567
2
0
0
วันนี้ 30 มกราคม 2567 นายสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
โดยมี พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา ผบก.ศพฐ.4 , พ.ต.อ.ทิวา โสภาเจริญ รอง ผบก.ศฝร.บช.น.
เข้าร่วมประชุมการเข้าตรวจสอบปริมาณน้ำมันสำรองคงเหลือกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น
และลงพื้นที่ตรวจคลังเก็บน้ำมันสำรองตามกฎหมายกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ณ คลังน้ำมันขอนแก่รอบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
โดยมีนายลือชัย สุดสาคร กรรมการผู้จัดการ TPN เป็นผู้บรรยายสรุปภาพรวมของธุรกิจระบบท่อส่งน้ำมัน
::: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :::
::: สื่อที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
23 มีนาคม 2564
52
Moving and powering the future - พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต

การเสวนา ”การเปลี่ยนผ่าน พลังงาน การขนส่ง และ เมืองอัจฉริยะ หัวข้อ Smart City ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้านพลังงานและการขนส่ง”

Hover Icon
1 กุมภาพันธ์ 2564
79
คู่มือการขอรับสนับสนุนเงินกองทุน ปี 2564

คู่มือการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Hover Icon
1 มีนาคม 2564
86
แบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

ตามที่ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้มีการสนับสนุนโครงการกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น จึงได้มีการนำแบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่และสำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทางในการดำเนินโครงการกลุ่มงานดังกล่าว