5 วิธี เตรียมพร้อมฉลองตรุษจีน
มาตรการประหยัดพลังงาน
9 กุมภาพันธ์ 2567
2
0
0
5 วิธี เตรียมพร้อมฉลองตรุษจีน
แบบวิถีใหม่ ใส่ใจพลังงาน วันตรุษจีน มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
"วันชุงเจ๋" ซึ่งหมายถึงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ หรือขึ้นปีเพาะปลูกใหม่ หลายๆ
ท่าน คงได้เริ่มซื้อข้าวของต่าง ๆ รวมทั้งการประดับตกแต่งบ้านเรือน และเตรียมทำความสะอาดครั้งใหญ่ ตั้งแต่ชั้นบนลงชั้นล่าง เนื่องจากมีความเชื่อว่าจะเป็นการปัดกวาดสิ่งที่ไม่ดีออกไป ภายในบ้าน ทั้งประตู หน้าต่าง จะประดับประดาไปด้วยสีแดง และกระดาษสีแดงที่มีคำอวยพรให้อายุยืน ร่ำรวย อยู่ดีมีสุข
กระทรวงพลังงาน ขอเสนอ 5 วิธีในการเตรียมพร้อมเพื่อฉลองตรุษจีนแบบวิถีใหม่ พร้อมทั้งใส่ใจพลังงาน ให้ทุกท่าน ได้นำไปปรับใช้กันในยุคนี้
1.ทำความสะอาดบ้าน
นอกจากทำความสะอาดบ้านแล้ว เราต้องทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านให้มีประสิทธิภาพที่ดี เช่น
พัดลม เครื่องปรับอากาศ
เพื่อต้อนรับสิ่งดีๆ
รวมถึงโชคลาภที่จะเข้ามา
2.การจัดของไหว้
จดรายการให้ครบ เช็คเส้นทางให้เรียบร้อย ก่อนเดินทางออกไปจับจ่ายซื้อของ เพื่อการไม่เสียเวลาเดินทางและประหยัดเชื้อเพลิง
3.เตรียมตัวก่อนออกจากบ้าน
อย่าลืมตรวจเช็คธูป เทียนที่ไหว้ และไฟฟ้า ภายในบ้าน ปิดสวิตช์ไฟหรือ ถอดปลั๊กก่อนออกจากบ้าน
4.การเตรียมอาหาร
จัดเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมก่อนเปิดเตาแก๊สประกอบอาหาร เพื่อการประหยัดเชื้อเพลิง
5.งด/ลดการจุดประทัด เผากระดาษเงินกระดาษทอง
ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ในยุคใหม่กับเทศกาลตรุษจีนนี้อยากชวนทุกท่านรับความเฮงไปด้วยกัน
และยังช่วยชาติประหยัดพลังงานได้ด้วยอีกนะครับ
::: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :::
::: สื่อที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
23 มีนาคม 2564
52
Moving and powering the future - พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต

การเสวนา ”การเปลี่ยนผ่าน พลังงาน การขนส่ง และ เมืองอัจฉริยะ หัวข้อ Smart City ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้านพลังงานและการขนส่ง”

Hover Icon
1 กุมภาพันธ์ 2564
79
คู่มือการขอรับสนับสนุนเงินกองทุน ปี 2564

คู่มือการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Hover Icon
1 มีนาคม 2564
86
แบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

ตามที่ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้มีการสนับสนุนโครงการกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น จึงได้มีการนำแบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่และสำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทางในการดำเนินโครงการกลุ่มงานดังกล่าว