ประกาศรับสมัครช่างโซลาเซลล์ชุมชนภาคอิสาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
13 กุมภาพันธ์ 2567
10
0
0

ประชาสัมพันธ์!!!! รับสมัครช่างโซลาเซลล์ชุมชนภาคอิสาน

**คุณสมบัติ ผ่านเกณฑ์การอบรมโครงการช่างโซล่าเซลล์ชุมชม

โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปี พ.ศ.2566) ร่วมกับกระทรวงพลังงาน

   เข้าสู่แพลทฟอร์ม ผ่านแอพฯ รับงานช่างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  043-238707-9

::: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :::
::: วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
23 มีนาคม 2564
52
Moving and powering the future - พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต

การเสวนา ”การเปลี่ยนผ่าน พลังงาน การขนส่ง และ เมืองอัจฉริยะ หัวข้อ Smart City ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้านพลังงานและการขนส่ง”

Hover Icon
1 กุมภาพันธ์ 2564
79
คู่มือการขอรับสนับสนุนเงินกองทุน ปี 2564

คู่มือการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Hover Icon
1 มีนาคม 2564
86
แบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

ตามที่ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้มีการสนับสนุนโครงการกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น จึงได้มีการนำแบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่และสำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทางในการดำเนินโครงการกลุ่มงานดังกล่าว