คู่มือสร้างความรู้ เสริมทักษะโซลาร์รูฟ
คู่มือคลินิคพลังงาน
27 กุมภาพันธ์ 2567
5
0
0

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดย กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์??????
ได้จัดทำคู่มือ สร้างความรู้ เสริมทักษะโซลาร์รูฟ
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบของโซลาร์รูฟและสามารถนำความรู้ที่ได้นี้

ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป?

scan QR code หรือตาม link ด้านล่าง??
https://drive.google.com/.../1fSh7Qc5kmO65iG...

??สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02 223 0021-9 ต่อ 1535 , 1246
ตามวันและเวลาราชการ

#พพ.
#พลังงานDEDE
#พลังงานมั่นคงเป็นธรรมยั่งยืน

::: ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง :::
::: สื่อที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
23 มีนาคม 2564
52
Moving and powering the future - พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต

การเสวนา ”การเปลี่ยนผ่าน พลังงาน การขนส่ง และ เมืองอัจฉริยะ หัวข้อ Smart City ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้านพลังงานและการขนส่ง”

Hover Icon
1 กุมภาพันธ์ 2564
79
คู่มือการขอรับสนับสนุนเงินกองทุน ปี 2564

คู่มือการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Hover Icon
1 มีนาคม 2564
86
แบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

ตามที่ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้มีการสนับสนุนโครงการกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น จึงได้มีการนำแบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่และสำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทางในการดำเนินโครงการกลุ่มงานดังกล่าว