ร้อนนี้…ดูแล ใช้ แอร์อย่างไร ให้ประหยัดไฟ
มาตรการประหยัดพลังงาน
27 กุมภาพันธ์ 2567
3
0
0
ร้อนนี้…ดูแล ใช้ แอร์อย่างไร ให้ประหยัดไฟ
"แอร์" หรือ "เครื่องปรับอากาศ" นั้น เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องทำงานหนักอย่างมากในช่วงหน้าร้อน วันนี้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีแนวทางดูแลรักษาแอร์ให้ประหยัดไฟมาฝาก ดังนี้
1. หมั่นล้างแอร์อย่างสม่ำเสมอ : เพื่อให้ลมผ่านได้ดี ควรทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และควรทำความสะอาดภายในตัวเครื่องครั้งใหญ่ ปีละ 2 ครั้ง

2. ตั้งอุณหภูมิที่ 26 องศา หรือใช้พัดลมช่วย : ควรตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสม ยิ่งตั้งอุณหภูมิต่ำ เครื่องยิ่งทำงานหนัก ซึ่งอุณหภูมิที่กำลังรู้สึกสบาย คือ 26 องศาเซลเซียส หรือรวมทั้งการเปิดพัดลมช่วยยังสามารถทำให้ความเย็นกระจายได้ทั่วห้อง นอกจากนี้การหลีกเลี่ยงการเพิ่มความชื้นในห้องแอร์ ก็จะทำให้แอร์ไม่ต้องทำงานหนัก ในการกำจัดความชื้นต่าง ๆ เพื่อให้ห้องแห้งที่สุดอีกด้วย

3. ติดตั้งแอร์และคอมเพลสเซอร์ในที่ที่เหมาะสม : ควรติดตั้งแอร์ในบริเวณที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง เพราะหากลมกระจายไม่เต็มที่ จะทำให้เครื่องทำงานหนัก รวมถึงการติดตั้งคอมเพรสเซอร์ในที่ร่ม และอากาศที่ถ่ายเท ก็จะช่วยรักษาตัวเครื่องและไม่ให้เครื่องทำงานหนักด้วยเช่นกัน

4. หลีกเลี่ยงการใช้แอร์ในพื้นที่เปิด : พื้นที่เปิดโล่งถือเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการใช้งานแอร์ เพราะนอกจากแอร์ที่เปิดจะไม่ค่อยเย็นแล้วยังทำให้แอร์ทำงานหนัก เป็นการเปลืองพลังงานอย่างมาก ดังนั้นควรจะติดตั้งในที่มิดชิด และปิดประตู-หน้าต่างให้สนิทเพื่อให้ความเย็นไม่กระจายออก

5. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนขณะเปิดแอร์ : เนื่องจากแอร์มีหน้าที่ทำความเย็น และรักษาความเย็นภายในห้องให้คงที่ การนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนไปใช้งานในห้องแอร์จึงทำให้แอร์ต้องทำงานหนักขึ้น

6. ตั้งเวลาปิดแอร์ล่วงหน้าก่อนเลิกใช้งาน : ควรมีการใช้แอร์เท่าที่จำเป็น ไม่ใช้ตามความเคยชิน และตั้งเวลาปิดแอร์ล่วงหน้า จะช่วยให้ประหยัดไฟได้อย่างมาก โดยสามารถปิดแอร์ก่อนเลิกใช้งานได้ประมาณ 30 นาที เนื่องจากในห้องยังคงมีมวลความเย็นอยู่ ก็จะยังทำให้เรารู้สึกเย็นสบายจากมวลความเย็นนั้น

ที่มา Homr Guru/ERC Thailand

#กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ #DMFFanpage #ประหยัดไฟ
::: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :::
::: สื่อที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
23 มีนาคม 2564
52
Moving and powering the future - พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต

การเสวนา ”การเปลี่ยนผ่าน พลังงาน การขนส่ง และ เมืองอัจฉริยะ หัวข้อ Smart City ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้านพลังงานและการขนส่ง”

Hover Icon
1 กุมภาพันธ์ 2564
79
คู่มือการขอรับสนับสนุนเงินกองทุน ปี 2564

คู่มือการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Hover Icon
1 มีนาคม 2564
86
แบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

ตามที่ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้มีการสนับสนุนโครงการกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น จึงได้มีการนำแบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่และสำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทางในการดำเนินโครงการกลุ่มงานดังกล่าว