การตรวจวัดหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีบริการน้ำมันร่วมกับศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23 มกราคม 2567
5
0
0

วันที่ 17 มกราคม 2567 สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น โดย นายสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดขอนแก่น

และนายสุวิทย์ วงศ์แสน วิศวกรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สังเกตการณ์

การตรวจวัดหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีบริการน้ำมันร่วมกับศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)

เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคที่ใช้บริการเติมน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

::: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :::
::: สื่อที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
23 มีนาคม 2564
52
Moving and powering the future - พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต

การเสวนา ”การเปลี่ยนผ่าน พลังงาน การขนส่ง และ เมืองอัจฉริยะ หัวข้อ Smart City ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้านพลังงานและการขนส่ง”

Hover Icon
1 กุมภาพันธ์ 2564
79
คู่มือการขอรับสนับสนุนเงินกองทุน ปี 2564

คู่มือการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Hover Icon
1 มีนาคม 2564
86
แบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

ตามที่ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้มีการสนับสนุนโครงการกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น จึงได้มีการนำแบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่และสำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทางในการดำเนินโครงการกลุ่มงานดังกล่าว