คู่มือ รู้จัก เข้าใจใช้พลังงาน ไปกับพี่พอพอและน้องดีดี
ข่าวประชาสัมพันธ์
27 กุมภาพันธ์ 2567
11
0
0

"คู่มือ รู้จัก เข้าใจใช้พลังงาน ไปกับพี่พอพอและน้องดีดี"

คู่มือเคล็ด (ไม่ลับ) ประหยัดพลังงาน แบบคิดบวกที่อ่านแล้วรวย

พร้อมช่วยคนไทย คิดใช่พลังงานอย่างพอดี
สแกนQr Code หรือ ดาว์นโหลดได้ที่
รูปแบบ E-Book 

https://online.anyflip.com/ynhuy/lvyl/mobile/index.html?
รูปแบบ PDF : https://drive.google.com/.../1bLGk-EcDqznO.../view
#พพ.
#พลังงานDEDE
#พลังงานมั่นคงเป็นธรรมยั่งยืน

::: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :::
::: สื่อที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
23 มีนาคม 2564
52
Moving and powering the future - พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต

การเสวนา ”การเปลี่ยนผ่าน พลังงาน การขนส่ง และ เมืองอัจฉริยะ หัวข้อ Smart City ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้านพลังงานและการขนส่ง”

Hover Icon
1 กุมภาพันธ์ 2564
79
คู่มือการขอรับสนับสนุนเงินกองทุน ปี 2564

คู่มือการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Hover Icon
1 มีนาคม 2564
86
แบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

ตามที่ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้มีการสนับสนุนโครงการกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น จึงได้มีการนำแบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่และสำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทางในการดำเนินโครงการกลุ่มงานดังกล่าว