ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 46.34

แก็สโซฮอลล์ 95 38.45

แก็สโซฮอลล์ 91 36.68

แก็สโซฮอลล์ อี 20 36.34

แก็สโซฮอลล์ อี 85 36.09

ดีเซล 29.94

EnergyStat.diesel_B7 29.94

ดีเซล บี 20 29.94

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 41.54

Hover Icon
คู่มือ รู้จัก เข้าใจใช้พลังงาน ไปกับพี่พอพอและน้องดีดี

คู่มือ รู้จัก เข้าใจใช้พลังงาน ไปกับพี่พอพอและน้องดีดี คู่มือเคล็ด (ไม่ลับ) ประหยัดพลังงาน แบบคิดบวกที่อ่านแล้วรวย พร้อมช่วยคนไทย คิดใช่พลังงานอย่างพอดี

27 กุมภาพันธ์ 2567
6
Hover Icon
ประกาศรับสมัครช่างโซลาเซลล์ชุมชนภาคอิสาน

ประชาสัมพันธ์!!!! รับสมัครช่างโซลาเซลล์ชุมชนภาคอิสาน **คุณสมบัติ ผ่านเกณฑ์การอบรมโครงการช่างโซล่าเซลล์ชุมชม โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปี พ.ศ.2566) ร่วมกับกระทรวงพลังงาน เข้าสู่แพลทฟอร์ม ผ่านแอพฯ รับงานช่างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  043-238707-9

13 กุมภาพันธ์ 2567
5
Hover Icon
3 เช็ค ก่อนชำระค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

3 เช็ค ก่อนชำระค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ต้องเช็คอะไรบ้าง 1. เช็ค ชื่อ ที่ตั้ง เลขทะเบียน 2. เช็ค ปีของแบบชำระ 3. เช็ค จำนวนเงิน หากไม่ชัวร์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ กลุ่มอนุญาตและทะเบียน กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน โทร. 0 2794 4126, 0 2794 4130, 0 2794 4132, 0 2794 4144

1 กุมภาพันธ์ 2567
5
Hover Icon
การตรวจวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองตามกฎหมายของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๗

วันนี้ 30 มกราคม 2567 การประชุมการเข้าตรวจสอบปริมาณน้ำมันสำรองคงเหลือกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น และลงพื้นที่ตรวจคลังเก็บน้ำมันสำรองตามกฎหมาย กลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ณ คลังน้ำมันขอนแก่รอบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด โดยมีนายลือชัย สุดสาคร กรรมการผู้จัดการ TPN เป็นผู้บรรยายสรุปภาพรวมของธุรกิจระบบท่อส่งน้ำมัน

30 มกราคม 2567
0
Hover Icon
กิจกรรมสัมพันธ์พลังงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2567

กิจกรรมสัมพันธ์พลังงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2567 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

27 มกราคม 2567
3
Hover Icon
งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567

วันที่ 26 มกราคม 2567 พิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 โดยนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อม รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุลอธิการบดี รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูรคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหัวหน้าส่วนราชการให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงาน

26 มกราคม 2567
0
Hover Icon
ร่วมเป็นเกียรติแถลงข่าว โครงการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน

วันที่ 23 มกราคม 2567 นายสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติแถลงข่าว โครงการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

23 มกราคม 2567
1
Hover Icon
การตรวจวัดหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีบริการน้ำมันร่วมกับศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)

วันที่ 17มกราคม 2567 นายสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดขอนแก่น และนายสุวิทย์ วงศ์แสน วิศวกรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สังเกตการณ์ การตรวจวัดหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีบริการน้ำมันร่วมกับศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคที่ใช้บริการเติมน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

23 มกราคม 2567
4
Hover Icon
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรและโครงการด้านพลังงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรและโครงการด้านพลังงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดย มีอาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวต้อนรับและนำเสนอยุทธศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ด้านการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า (EV) และด้านพลังงานการพัฒนาและดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ณ ห้องประชุมไพศาล ลีห์ ละเมียร อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

9 มกราคม 2567
9
Hover Icon
ลงพื้นที่สอบถามปัญหา/ความต้องการ สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายสุวิทย์ วงศ์แสน วิศวกรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ สอบถามปัญหา/ความต้องการ สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

23 มกราคม 2567
1
ดูทั้งหมด
Hover Icon
เคล็ดลับการเดินทางให้ปลอดภัย ประหยัด ทำได้ทันที

เคล็ดลับการเดินทางให้ปลอดภัย ประหยัด ทำได้ทันที

27 กุมภาพันธ์ 2567
2
Hover Icon
ร้อนนี้…ดูแล ใช้ แอร์อย่างไร ให้ประหยัดไฟ

”แอร์” หรือ ”เครื่องปรับอากาศ” นั้น เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องทำงานหนักอย่างมากในช่วงหน้าร้อน วันนี้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีแนวทางดูแลรักษาแอร์ให้ประหยัดไฟมาฝาก

27 กุมภาพันธ์ 2567
1
Hover Icon
เคล็ด (ไม่) ลับ 5 ป. ประหยัดพลังงาน รับหน้าร้อน

เคล็ด (ไม่) ลับ 5 ป. ประหยัดพลังงาน รับหน้าร้อน หากกังวลค่าไฟบานปลายหน้าร้อนนี้! มาลองใช้เทคนิค 5 ป. ง่ายๆ ที่ช่วยให้คุณประหยัดไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ

27 กุมภาพันธ์ 2567
1
Hover Icon
พพ.แนะวิธีประหยัดไฟหน้าร้อน พร้อมสาธิตวิธีล้างแอร์ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

รู้หรือไม่ว่าอุณหภูมิที่สูงในช่วงฤดูร้อน เป็นสาเหตุให้แอร์ต้องทำงานหนักมากกว่าปกติ นอกจากนี้ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ภายในตัวเครื่อง ยังจะทำให้ระบายความเย็นได้ไม่ดี และกินไฟเพิ่มขึ้น การล้างแอร์ในหน้าร้อน จึงช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดค่าไฟฟ้าที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น ที่สำคัญยังดีต่อสุขภาพ เพราะเป็นการชำระล้างเชื้อโรคและสิ่งสกปรกออกจากแอร์ได้ด้วย

27 กุมภาพันธ์ 2567
5
Hover Icon
5 วิธี เตรียมพร้อมฉลองตรุษจีน

5 วิธี เตรียมพร้อมฉลองตรุษจีน แบบวิถีใหม่ ใส่ใจพลังงาน

9 กุมภาพันธ์ 2567
1
Hover Icon
4 วิธี มองหาฉลากประสิทธิภาพสูง

4 วิธี มองหาฉลากประสิทธิภาพสูง

27 กรกฎาคม 2565
56
Hover Icon
เปิดแอร์อย่างไร..ให้เย็นไปถึงเงินในกระเป๋า

เปิดแอร์อย่างไร..ให้เย็นไปถึงเงินในกระเป๋า

3 มีนาคม 2565
15
Hover Icon
ห้องครัวประหยัดไฟ เพียงใช้ ”ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว”

ห้องครัวประหยัดไฟ เพียงใช้ ”ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว”

3 มีนาคม 2565
26
Hover Icon
”สายดิน” เป็นสายที่เป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัย

รู้หรือไม่ ? สายดิน เป็นสายที่เป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัย

1 มิถุนายน 2564
39
Hover Icon
เคล็ดลับเลือก ‘สีของหลอดไฟ’

เคล็ดลับเลือก ‘สีของหลอดไฟ’ สีแบบไหน ? เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

5 พฤษภาคม 2564
58
ดูทั้งหมด
Hover Icon
สถานการณ์พลังงาน

สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน ราคาขายปลีกน้ำมัน ความต้องการพลังไฟฟ้าของระบบ สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน รายงานปริมาณการผลิดปิโตรเลียม ฐานข้อมูลพลังงานรายภูมิภาคของไทย สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน โครงสร้างราคาน้ำมัน รายงานสถติพลังงานรายปี

7 เมษายน 2565
81
Hover Icon
ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง

16 เมษายน 2564
87
Hover Icon
โครงสร้างราคาน้ำมัน

โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันของไทย

16 เมษายน 2564
28
Hover Icon
ฐานข้อมูลพลังงานรายภูมิภาคของไทย

แหล่งบริการข้อมูลด้านพลังงานของประเทศไทยในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังงานและแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด

16 เมษายน 2564
43
Hover Icon
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปัจจุบัน

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห้งประเทศไทย

16 เมษายน 2564
56
Hover Icon
Energy KM

แหล่งความรู้

16 เมษายน 2564
32
ดูทั้งหมด
Hover Icon
คู่มือสร้างความรู้ เสริมทักษะโซลาร์รูฟ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดย กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์?? ได้จัดทำคู่มือ สร้างความรู้ เสริมทักษะโซลาร์รูฟ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบของโซลาร์รูฟและสามารถนำความรู้ที่ได้นี้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพต่อไป

27 กุมภาพันธ์ 2567
4
Hover Icon
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

คู่มือคลินิกพลังงาน - ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

20 เมษายน 2564
74
Hover Icon
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

คู่มือคลินิกพลังงาน - ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

20 เมษายน 2564
36
ดูทั้งหมด
Hover Icon
วิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566

9 มีนาคม 2566
13
Hover Icon
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2566

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2566

9 มีนาคม 2566
12
ดูทั้งหมด
Hover Icon
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2566

9 มีนาคม 2566
9
Hover Icon
มาตรการ แนวทาง และกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ แนวทาง และกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2564

16 กรกฎาคม 2564
66
ดูทั้งหมด
Hover Icon
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เว็บไซต์กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

1 กุมภาพันธ์ 2564
202
Hover Icon
เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประกาศการยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน

9 กุมภาพันธ์ 2565
88
Hover Icon
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

“เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564” (กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก)

17 กุมภาพันธ์ 2564
271
Hover Icon
คู่มือการขอรับสนับสนุนเงินกองทุน ปี 2564

คู่มือการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 กุมภาพันธ์ 2564
77
Hover Icon
แบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

ตามที่ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้มีการสนับสนุนโครงการกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น จึงได้มีการนำแบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่และสำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทางในการดำเนินโครงการกลุ่มงานดังกล่าว

1 มีนาคม 2564
81
ดูทั้งหมด
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน
ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามกิจกรรมข่าวสาร และ ข้อมูลอัพเดทต่างๆ